Projekt TAČR: TL01000294

Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima.

TAČR

 

Další publikace autorského kolektivu k projektu

 

Ryplova R., Pokorny J., 2020 Saving Water for the Future Via Increasing Plant Literacy of Pupils. European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 3, 313-323 ISSN: 2239-5938 https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p313

Ryplová, R. & Pokorný, J. (2019). Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu – sonda znalostí začínajících studentů učitelství přírodopisu. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.586

Vácha Z., Pokorný J. & Ryplová R. (2019). Vliv projektové výuky na pochopení ekologického významu transpirace, In: K. Vojíř M. Rusek (Eds.) Book of Abstracts from International conference PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVII, pp. 218–225

Ryplova, R., & Pokorny, J. (2020). Fostering interdisciplinarity through technology enhanced learning of transpiration. In M. Rusek, M. Tóthová, & K. Vojíř (Eds.), Project-based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVII. (pp. 245–252).

Ryplova R., Pokorny J., 2018: Using project-based education to develop pre-service biology teachers’ knowledge of the cooling effect of vegetation. In: M. Rusek, K. Vojíř (Eds.), Project-based Education and other activating strategies in Science Education XVI, 105–113.

Ryplová R., Pokorný J. & Hotařová N.(2021). Jak a proč učit o distribuci sluneční energie v krajině: využití termovize a dalších digitálních technologií v rámci inovace výuky přírodopisu na ZŠ. Trendy ve vzdělávání 14(1), 21–27. doi: 10.5507/tvv.2021.003

Pokorný J., Ryplova R., Jirka, V. Hesslerová P., Vácha , Z. 2021: Slunce – voda – rostliny – místní klima Vzdělávací metodika pro městské úřady. In: J. Rožnovský, T. Litschmann (Eds.) Hospodaření s vodou v krajině. Sborník příspěvků z konference 14. – 15. 9 .2021 v Třeboni, vydal Český hydrometeorologický ústav 2021, ISBN 978-80-7653-021-8

Ryplova R (2021). Comparison of the Inquiry, Project-Based and Conventional Approach in Teaching – Botanical Case Study. In M. Rusek, M. Tóthová, & K. Vojíř (Eds.), Project-based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVIII. (pp. 76–82).