Projekt TAČR: TL01000294

Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima.

TAČR

 

O projektu

 

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

Další účastník: ENKI, o.p.s. odpovědný řešitel: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Další účastník – aplikační garant: Město Dačice, odpovědný řešitel: ing. Jiří Müller

Doba řešení projektu 2018 – 2021

 

Projekt řeší celospolečenskou potřebu aplikovat ve vzdělání nové poznatky základního výzkumu o roli vegetace v přeměně solární energie a udržení vody v krajině. Neinformovanost odborné i laické veřejnosti vede k nevhodným zásahům do krajiny způsobujícím nárůst sucha a oteplování regionálního klimatu. V rámci projektu je proto vytvářena nová vzdělávací metodika k tématu vztahů solární energie – vegetační kryt – voda v krajině. Metodika je vyvíjena dle potřeb cílových skupin – pracovníků městských úřadů a učitelů a žáků základních škol a víceletých gymnázií. Je založena na poznatcích základního výzkumu a vyvinutých technologiích měření ENKI o.p.s. v oblasti ekologie krajiny a know-how pracovníků Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích v oblasti metodologie vzdělávání. Řešitelé projektu spolupracují s aplikačními garanty projektu, kterými jsou Město Dačice, Gymnázium Jírovcova, České Budějovice, Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice a ZŠ Nerudova, České Budějovice.