Projekt TAČR: TL01000294

Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima.

TAČR

 

Metodika výuky k tématu Sluneční energie – voda v krajině – vegetace pro žáky 9. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

 

Motivační videonahrávka na úvod výuky – 1. část: Jak chladí rostliny?

 

Motivační videonahrávka s vysvětlením role stromů v krajině a měření základních veličin – 2. část: Proč potřebujeme stromy

 

 

Metodické listy pro učitele

 

Pracovní listy pro žáky

Pracovní list č. 1

Pracovní list č. 2

Pracovní list č. 3

Pracovní list č. 4

Karty s nápovědami k aktivitě „Kolotoč“

 

Vzorová ppt prezentace