O projektu

Posílení kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Číslo projektu: EHP-CZ-IN-2-003
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
Program: Vzdělávání: Projekty inkluzivního vzdělávání
Období realizace: 08/2020 – 07/2023
Pracoviště: Katedra primární a preprimární pedagogiky
Katedra pedagogiky
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Partneři projektu: University of Iceland, Reykjavík, Island
VID Specialized University, Oslo, Norsko

 

Cílem projektu je systematická podpora pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání, metodické vedení za účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, Romů, ale zároveň i ostatních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde tedy o podporu při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání v České republice prostřednictvím poradenského prostředí, individuálních konzultací, supervize a vzdělávání učitelů. Cílem těchto aktivit bude posilování učitelových kompetencí pro práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, tedy s žáky s výukovými potížemi a s problémy v chování. Dále je podpora směřována na jednání s rodinou těchto žáků, kterou nelze opominout (posilování kompetence učitelů pro komunikaci s těmito rodiči, rozvoj jejich poradenské role a zaměřené na hledání cest podporujících učení těchto žáků).

Všeobecným cílem projektu bude umožnit transfer zkušeností odborníků z různých evropských zemí, které se zabývají problematikou začleňování cizinců, podobami inkluze, romskou minoritou. Půjde o nastartování spolupráce na tvorbě vzdělávacích a rozvojových programů v rámci multikulturní výchovy a dalšího vzdělávání učitelů (od mateřských škol po střední školy), sociálních, speciálních pedagogů a asistentů učitele. Smyslem projektu je spojit instituce a jejich experty, kteří se v jednotlivých zemích zabývají problematikou vzájemného kulturního obohacování a na základě toho vytvořit společný prostor pro transfer zkušeností z jedné země do druhé.

V projektu budou rozpracovávány další zkušenosti v následujících oblastech: multikultura jako průřezové téma školního kurikula, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova, metodické zkušenosti v modelech výuky v oblasti multikulturních přístupů k romské minoritě v České republice.

kalendář

< květen 2024 >
po út st čt so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

20. 5. 2024 (dnes)